Referenca Opis

- Nadzor kogenerativnog postrojenja i elektrodistributivnog sistema

Referenca Detalji

 • Klijent: NIS
 • Lokacija: Boka, Brodaac, Kikinda, Turija
 • Datum: 2013-2015
 • Poslovi:

  Elektromontaža

  Inženjering

  Izrada elektro ormara

  Softverski radovi

  Trgovina