Referenca Opis

- Revitalizacija upravljačkog sistema i elektromotornog pogona
- Automatizacija sistema za otprašivanje filtera

Referenca Detalji

 • Klijent: Put Invest
 • Lokacija: Bački Petrovac
 • Datum: 2009-2011
 • Poslovi:

  Elektromontaža

  Inženjering

  Izrada elektro ormara

  Softverski radovi

  Trgovina