Referenca Opis

- Izmena načina upravljanja sa klapnama gorionika, optimizacija rada.

Referenca Detalji

 • Klijent: Aluminij Mostar
 • Lokacija: Mostar
 • Datum: 2013
 • Poslovi:

  Elektromontaža

  Inženjering

  Softverski radovi

  Trgovina