Referenca Opis

- Sistem za merenje debljine tepiha i praćenje brzine namotavanja

Referenca Detalji

  • Klijent: Sintelon
  • Lokacija: Bačka Palanka
  • Datum: 2016
  • Poslovi:

    Inženjering

    Softverski radovi