Referenca Opis

- Automatizacija mašina za farbanje tkanine

 

Referenca Detalji

 • Klijent: 8 mart
 • Lokacija: Subotica
 • Datum: 2015-2019
 • Poslovi:

  Elektromontaža

  Inženjering

  Izrada elektro ormara

  Softverski radovi

  Trgovina