Referenca Opis

- Automatizacija postrojenja za pripremu, distribuciju i skladištenje hemijskih proizvoda

Referenca Detalji

 • Klijent: Hemofarm, Impuls hemija
 • Lokacija: Šabac, Novi Sad
 • Datum: 2015-2019
 • Poslovi:

  Elektromontaža

  Inženjering

  Izrada elektro ormara

  Softverski radovi

  Trgovina