Referenca Opis

- Automatizacija sistema za doziranje CO2 i grejanje u staklenicima

Referenca Detalji

 • Klijent: Doline
 • Lokacija: Gložan
 • Datum: 2008-2009
 • Poslovi:

  Elektromontaža

  Inženjering

  Izrada elektro ormara

  Softverski radovi

  Trgovina