Referenca Opis

- Automatizacija rada kotlarnica

Referenca Detalji

 • Klijent: Energotehnika Južna Bačka, Doline
 • Lokacija: Novi Pazar, Leskovac, Novi Sad
 • Datum: 2015-2019
 • Poslovi:

  Elektromontaža

  Inženjering

  Izrada elektro ormara

  Softverski radovi

  Trgovina