Referenca Opis

- Automatizacija različitih proizvodnih sistema
- Amonijačna rashladna postrojenja

Referenca Detalji

 • Klijent: Neoplanta
 • Lokacija: Novi Sad
 • Datum: 2013-2019
 • Poslovi:

  Elektromontaža

  Inženjering

  Izrada elektro ormara

  Softverski radovi

  Trgovina