Referenca Opis

- Automatizacija različitih proizvodnih sistema
- Migracija PLC sistema SIEMENS S5-S7
- SCADA sistemi za nadzor i upravljanje
- Bunarski sistemi i HPV

Referenca Detalji

 • Klijent: Imlek, Subotička mlekara
 • Lokacija: Beograd, Subotica
 • Datum: 2010-2019
 • Poslovi:

  Elektromontaža

  Inženjering

  Izrada elektro ormara

  Softverski radovi

  Trgovina