Referenca Opis

- Automatizacija različitih proizvodnih sistema
- Migracija PLC sistema SIEMENS S5-S7
- SCADA sistemi za nadzor i upravljanje
- Line management system (LMS)
- Energy management system (EMS)

Broj realizovanih projekata : 20+

Referenca Detalji

 • Klijent: Coca-Cola, Knjaz Miloš, Nectar
 • Lokacija:
 • Datum: 2012-2019
 • Poslovi:

  Elektromontaža

  Inženjering

  Izrada elektro ormara

  Softverski radovi

  Trgovina