Referenca Opis

- Automatizacija rada mlinova za žitarice
- Automatske linije, recepture, odmeravanje sirovina
- Izveštaji o utrošku sirovina i proizvodnji

Referenca Detalji

 • Klijent: MK Commerce, DEM Kulpin
 • Lokacija: Kula, Kulpin
 • Datum: 2011-2019
 • Poslovi:

  Elektromontaža

  Inženjering

  Izrada elektro ormara

  Softverski radovi

  Trgovina