Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Sladare, skrobare i šećerane

Sladara “Maltinex”

2010-2012. godine:Implementacija frekventnih regulatora u pogon elektromotora elevatora:Implementacija frekventnih regulatora za pogon elektromotora elevatora.Modifikacija PLC i HMI softvera komora za kvašenje i klijanje sirovine:Dorada 14 postojećih PLC (Siemens MicroWin) i HMI (ProTool) aplikativnih softvera, pogona klijališta. ...

Godina izvođenja: 2010-2012

IPOK Skrobara, Zrenjanin

Sistem za praćenje temperature u kacama kukuruza:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža elektroormana automatike. ...

Godina izvođenja: 2010