Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Silosi za žitarice

Silos “Uljarice”

Silos za žitarice:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2013

Silos “MK Commerce”, Kikinda

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2013

Silos “GALAD”, Kikinda

Silos za žitarice:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP, Weintek) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2012,2015

Silos “ADA”, Ada

Silos za žitarice:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP, Weintek) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2012

Silos “RAVNICA”, Bajmok

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2012

Silos “ČURUŠKA POLJA”, Čurug

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(WinCC flexible) aplikativnih softvera.

Godina izvođenja: 2011

Silosi “AGROHEMIKA”, Bački Petrovac

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2007-2013

Silosi “AGROPLOD”, Gložan

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2008-2011

Silosi “RUDOLF”, Bački Petrovac

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera....

Godina izvođenja: 2011

Silosi “AGROCRNJA”, Srpska Crnja

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(ZView) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2010

Silosi “DEM”, Kulpin

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(ZView) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2010

Silosi “PANAGRA”, Kulpin

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2009-2010

Silosi “NAFTA”, Ravno selo

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Moeller) aplikativnog softvera.Kontrola procesa vrši se preko izrađene sinoptičke šeme. ...

Godina izvođenja: 2008

Silosi “ZLATNO ZRNO”, Gložan

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC aplikativnog softvera. ...

Godina izvođenja: 2007

Silos "NSS, Rumunija, Konstanca

Silos za žitarice, kao podizvođač "MinMetal"-u:Automatizacija, projektovanje, isporuka elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(Weintek) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera, kao i Teleservice. ...

Godina izvođenja: 2013-2014

Podno skladište "Planta", Futog

Podno skladište za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(Weintek) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2016

Silos "MK Commerce", Lukićevo

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(Weintek) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2016

Silos "MK Commerce", Kovačica

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2012

Silos "Zlatno-Zrno", Bački Petrovac

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(Weintek) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2015