Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Pumpne stanice

Pumpna stanica “CS Adorjan"

Godina izvođenja: 2012

Pumpna stanica “CS Orom”

Godina izvođenja: 2010

Pumpna stanica “CS Kula”

Godina izvođenja: 2009

Pumpna stanica “Kalište"

Godina izvođenja: 2012

Pumpna stanica “Radojevo”

Godina izvođenja: 2013

Voćnjak “Delta Agrar”

Godina izvođenja: 2007-2010

Pumpna stanica “Mihajlovo”

Godina izvođenja: 2008