Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Pumpne stanice

Pumpna stanica za vodosnabdevanje fabrike, Skrobara “Ipok”

Na osnovu zahteva investitora izrađen je izvođački projekat elektromotornog pogona i automatike pumpi za vodosnabdevanje. Izrađeni su razvodni ormari sa ugrađenim frekventnim regulatorom LSIS snage 11kW i dva softstartera SCHNEIDER Altistart, snaga po 15kW. Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme. Izrađen je apikativni softver za PLC sistem koji vodi ceo proces a komunikacija je ostvarena GPRS routerom, MODBUS protokolom. Sistem je testiran i uspešno pušten u rad....

Godina izvođenja: 2012

Pumpna stanica “CS Adorjan”, JVP Vode Vojvodine, Adorjan

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi.Izrada PLC (Unitronics) aplikativnog softvera za lokalni/daljinski nadzor i lokalno upravljanje pumpama. Daljinska komunikacija sa komandnim centrom preko GPRS rutera i izrada SCADA aplikacije. ...

Godina izvođenja: 2012

Stanica za dogrevanje i prepumpavanje vode, Aquapark “Petrolend”

Za obezbeđenje optimalnog automatskog upravljanja stanicom za dogrevanje i prepumpavanje vode  odabran je  VIPA 300S PLC sistem sa razvijenim softverom. Izrađena je detaljna HMI aplikacija za operativni panel. Sistem je testiran i uspešno pušten u rad....

Godina izvođenja: 2011

Pumpna stanica “CS Orom”, JVP Vode Vojvodine, Orom

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi.Izrada PLC (Unitronics) aplikativnog softvera za lokalni/daljinski nadzor i lokalno upravljanje pumpama. Daljinska komunikacija sa komandnim centrom preko GPRS rutera i izrada SCADA aplikacije. ...

Godina izvođenja: 2010

Pumpna stanica “CS Kula”, JVP Vode Vojvodine, Kula

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi, implementacija frekventnih regulatora 130kW i 315kW. Izrada PLC (Unitronics) aplikativnog softvera za lokalni/daljinski nadzor i lokalno upravljanje pumpama. Daljinska komunikacija sa komandnim centrom preko GPRS rutera i izrada SCADA aplikacije....

Godina izvođenja: 2009

Pumpna stanica “Kalište”

Izrađen je detaljan izvođački projekat implementacije PLC sistema u postojeću pumpnu stanicu za odvod podzemnih voda grada Novog Sada. Instalisana snaga stanice je 2x130kW. Izrađen je razvodni ormari automatike i izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme (senzori, vakuum kontaktori...). Izrađen je aplikativni softver za VIPA 300S PLC sistem koji vodi ceo proces i detaljna HMI aplikacija za operativni panel. Sistem je testiran i uspešno pušten u rad....

Godina izvođenja: 2012

Pumpna stanica “CS Velebit”, JVP Vode Vojvodine, Velebit

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi.Izrada PLC (Unitronics) aplikativnog softvera za lokalni/daljinski nadzor i lokalno upravljanje pumpama. Daljinska komunikacija sa komandnim centrom preko GPRS rutera i izrada SCADA aplikacije. ...

Godina izvođenja: 2012

Pumpna stanica “CS Begeč”, JVP Vode Vojvodine, Begeč

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi. ...

Godina izvođenja: 2010

Pumpna stanica “CS Lipac”, JVP Vode Vojvodine, Jamena

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi.Izrada PLC (Siemens Step7), HMI (WebOP) i SCADA (zenon) aplikativnog softvera za daljinski i lokalni nadzor i upravljanje radom sistema. Daljinska komunikacija sa dislociranom opremom preko GPRS rutera. ...

Godina izvođenja: 2016

Pumpna stanica “CS Modran”, JVP Vode Vojvodine, Sremska Mitrovica

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi.Izrada PLC (Siemens Step7), HMI (WebOP) i SCADA (zenon) aplikativnog softvera za daljinski i lokalni nadzor i upravljanje radom sistema. Daljinska komunikacija sa dislociranom opremom preko GPRS rutera. ...

Godina izvođenja: 2016