Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Proizvodnja i priprema voća i povrća

Staklenik “Doline”, Gložan

Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike sledećih sistema. Izrada PLC i SCADA aplikativnih softvera.- Sistem za automatsku regulaciju CO2 u staklenicima.- Sistem za automatsko dogrevanje mezutnog rezervoara.

Godina izvođenja: 2008-2011

Voćnjak “Delta Agrar”, Čelarevo

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike sistema za doziranje prihrane u sistem navodnjavanja voćnjaka.Izrada PLC (Siemens Step7) i SCADA (WinCC flexible) aplikativnog softvera za lokalni nadzor i upravljanje sistemom. ...

Godina izvođenja: 2012