Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Proizvodnja aluminijum-sulfata

"Impuls-hemija", Novi Sad

Automatizacija postrojenja za pripremu, skladištenje i distribuciju aluminijum-sulfata:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Izrada PLC (Siemens Step 7) i HMI (WebOP) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2016