Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Proizvodnja žice i žičanih proizvoda

Fabrika žičanih proizvoda, “Asco Vidak”

U fabrici žičanih proizvoda “Asco Vidak” uspešno su završena dva projekta. Prvi je bio rekonstrukcija automatike namotavalice i viklerice. Izrađen je izvođački projekat, a na osnovu njega i komandno -razvodni ormar sa ugrađenim frekventnim regulatorom snage 2,2 kW. Izvedeni su kompletni elektroinstalaterski na povezivanju elektromotornog pogona i opreme. Implementiran je MOELLER-ov PLC upravljački sistem sa razvijenim softverom. Nakon puštanja u rad, urađena je detaljna i stručna obuka operatera.Takođe,  urađena je i rekonstrukcija automatike pumpi rashladnog sistema. Urađen je izvođački projekat, izrađen komandno -razvodni ormar sa ugrađenim frekventnim ...

Godina izvođenja: 2007

Fabrika žičanih proizvoda, “Tehnometal”

U fabrici žičanih proizvoda, “Tehnometal” izvedeno je preseljenje kompletnog pogona za izvlačenje žice. Na osnovu detaljnog izvođačkog projekta urađeni su svi potrebni pripremni, demontažni  radovi, premeštanje komandno – razvodnih ormara i opreme, i montaža na novoj lokaciji. Urađena je provera ispravnosti opreme, testiranje ormara i uspešno puštanje u rad. ...

Godina izvođenja: 2007