Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Proizvodnja žice i žičanih proizvoda