Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Prerada i proizvodnja prehrambenih proizvoda

“Marbo Produkt”, Bački Maglić

U sklopu višegodišnje saradnje sa kompanijom Marbo Produkt koja posluje u sastavu PepsiCo grupe, uspešno je realizovano više manjih i većih projekata od kojih izdvajamo:2012-2016. godine: Implementacija frekventnog regulatora snage 4kW u postojeći pogon transportne trake:Urađeno je više izmena i dorada postojećeg softvera u raznim pogonima u okruženju STEP7, migracija HMI aplikacija i generisanje rezervnih kopija svih PLC i HMI softverskih aplikacija.

Godina izvođenja: 2012 - 2016

“Knjaz Miloš”, Aranđelovac

2013-2016. godine:Revitalizacija proizvodne linije PET3, migracija PLC sistema S5 na S7- Punjač boca- Transport paketa i boca-

Godina izvođenja: 2013-2016

Fabrika “Nestle” Beograd

2013-2016. godine:Automatizacija postrojenja za merenje i doziranje tečnih masnoća u proizvodnji supe, Surčin:Projektovanje,elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike.Izrada PLC (Siemens Step7) i HMI (WinCC flexible) aplikativnog softvera za upravljanje sistemom za doziranje, odmeravanje i mešanje.Postrojenje Mixer-a, rekonstrukcija upravljačkog siste...

Godina izvođenja: 2013-2016

Fabrika “Koteks Viscofan”, Novi Sad

2011-2016. godine:Izrada razvodnih ormana transporta utovara i istovara mase sa ukupno 14 frekventnih regulatora:Procesom upravlja VIPA 300S PLC sistem putem PROFIBUS mreže. Oprema je parametrisana i uspešno puštena u rad, a...

Godina izvođenja: 2011 - 2016

Fabrika “Aroma”, Futog

Automatizacija doziranja pakerice za začine i etiketirke za flaše sirćeta:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i opreme automatike pakerice za začine i etiketirke za flaše sirćeta. Izrada PLC(Unitronics) aplikativnog softvera. ...

Godina izvođenja: 2010

Fabrika "Nectar", Bačka Palanka

Modifikacija PLC softvera sistema za doziranje azota na punjaču:Dorada postojećih PLC (Siemens MicroWin) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2016

Fabrika "Neoplanta", Novi Sad

Automatizacija kompletnog postrojenja amonijačnih kompresora za rashladu:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i  elektroormana elektromotornog pogona i automatike postrojenja. Izrada komunikacije sa kompresorima (Mycom). Izrada PLC (Siemens Step7) i SCADA (WinCC Flex.) aplikativnog softvera kompresora, separatora i kondenzatora. Optimizacija rada kompresora. ...

Godina izvođenja: 2015

Fabrika "Hellenic Coca-Cola", Zemun

Centralni SCADA sistema za nadzor proizvodnim linijama, 1. faza:Izrada SCADA (zenon) aplikativnog softvera za nadzor proizvodnom linijom. (izveštaji, arhive,KPI, ....) ...

Godina izvođenja: 2015

Fabrika "Jaffa", Crvenka

Revitalizacija transportnog sistema, migracija PLC sistema S5 na S7:Projektovanje, isporuka opreme i elektromontažni radovi na migraciji upravljačkog sistema Siemens S5 na upravljački sistem Siemens S7. Migracija postojećih PLC i HMI aplikativnih softvera (Siemens Step5 i Lauer) na PLC i HMI aplikativne softvere nove generacije (Siemens Step7 i WinCC Flex.).Automatizacija sistema za pripremu i distribuciju čokoladne mase:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike...

Godina izvođenja: 2016

Fabrika šećera "Crvenka", Crvenka

Softverski radovi na rezalici za repu:Izmena PLC (Siemens Step7) aplikativnog softvera. Izrada komunikacije sa novim frekventnim regulatorom. ...

Godina izvođenja: 2015