Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Prečistači otpadnih voda i kanalizacione mreže

Prečistač otpadnih voda – POV, Novi Sad

Ugrađen je S7-300 komunikacioni modul CP343 za ethernet komunikaciju i dorađena hardverska komnikacija u softverskom oruženju STEP7. Izrađena je SCADA aplikacija kompletnog postrojenja prečistača otpadnih voda u softverskom okruženju WinCC Flexible sa VISUAL BASIC aplikacijom za generisanje mesečnih i dnevnih izveštaja....

Godina izvođenja: 2012

Prečistač otpadnih voda – POV, Bački Maglić

Prečistač otpadnih voda, Opština Bački Petrovac:Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike prečistača. Izrada PLC(Unitronics) i SCADA aplikativnog softvera....

Godina izvođenja: 2009

Pumpne stanice kanalizacione mreže, Bački Maglić

Pumpna stanica kanalizacije, Opština Bački Petrovac:Projektovanje, izrada, isporuka, i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike pumpne stanice. Izrada PLC(Unitronics) aplikativnog softvera za daljinski i lokalni nadzor i upravljanje radom sistema. Daljinska komunikacija sa dislociranom opremom preko GPRS rutera....

Godina izvođenja: 2009

Vakuum stanica kanalizacione mreže Bački Petrovac

Na osnovu zahteva investitora izrađen je izvođački projekat elektromotornog pogona i automatike vakuum stanice kanalizacione mreže.  Izrađeni su komadno - razvodni ormari sa ugrađena 2 frekventna regulatora snaga 18,5 kW i 3 softstartera snage 11kW. Radom stanice upravlja SIEMENS- ov S7-300PLC sistem sa razvijenim softverom. Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme. HMI aplikacija urađena u softverskom paketu WinCC Flexible omogućuje potpunu kontrolu procesa i podešavanje svih parametara....

Godina izvođenja: 2009

Prečistač otpadnih voda - POV Bački Petrovac

Prečistač otpadnih voda, Opština Bački Petrovac:Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike prečistača. Izrada PLC(Moeller) aplikativnog softvera....

Godina izvođenja: 2007

Prečistač otpadnih voda - POV, Opština Plandište

Prečistač otpadnih voda, Opština Plandište:Izrada PLC(TIA Portal V11), HMI(TIA Portal WinCC flexible) aplikativnog softvera za lokalni nadzor i upravljanje radom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. ...

Godina izvođenja: 2011

Prečistač otpadnih voda - POV, Kovilj

Prečistač otpadnih voda, Opština Novi Sad- Kovilj:Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike prečistača. Izrada PLC(Omron), HMI(Schneider) i SCADA(Zenon) aplikativnog softvera za daljinski i lokalni nadzor i upravljanje radom sistema. Daljinska komunikacija sa dislociranom opremom preko GRPS rutera. ...

Godina izvođenja: 2015

Prečistač otpadnih voda - POV, Šabac

Prečistač otpadnih voda, Opština Šabac:Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) aplikativnog softvera za lokalni nadzor i upravljanje radom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. ...

Godina izvođenja: 2014

Pumpna stanica kanalizacije, Opština Bečej

Pumpna stanica kanalizacije, Opština Bečej:Projektovanje, izrada, isporuka, i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike pumpne stanice. Izrada PLC(Siemens Step 7) aplikativnog softvera za daljinski i lokalni nadzor i upravljanje radom sistema. Daljinska komunikacija sa dislociranom opremom preko GPRS rutera. ...

Godina izvođenja: 2015