Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Mlinovi

Pšenični mlin “ŽITO BAČKA”

Godina izvođenja: 2011

Kukuruzni mlin –“DEM"

Godina izvođenja: 2009-2012

Pšenični mlin „Žitoprodukt“

Godina izvođenja: 2010