Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Mlinovi

Pšenični mlin “ŽITO BAČKA”

Na osnovu projektnog zadatka rekonstrukcije mlina izrađen je detaljan izvođački projekat kompletnog elektromotornog pogona i automatike sa 250 elektro-motornih jedinica. Urađeni su svi potrebni elektro instalacioni radovi, izrađeni su komandno – razvodni ormari i ugrađena kompletna senzorika u 12 silosa.   U programskom okruženju „STEP7“ za VIPA 300S PLC upravljački sistem izrađen je aplikativni softver. Sistem automatskog upravljanja obuhvata oko 1200 digitalnih ulaza i 400 digitalnih izlaza.  Implementi...

Godina izvođenja: 2011

Kukuruzni mlin –“DEM”, Kulpin

2009. godine izrađen je detaljan izvođački projekat kompletnog elektromotornog pogona i automatike mlina. Izrađeni su komandno-razvodni ormari sa ugrađenim frekventnim regulatorima, kao i ormari opšte potrošnje. Urađeni su svi potrebni elektro instalacioni radovi. Isporučen je upravljački sistem sa razvijenim aplikativnim softverom za PLC kontroler. HMI aplikacija na operativnom panelu omogućuje potpuno upravljanje i brzu dijagnostiku problema, dok je u kontrolnom centru implementirana SCADA aplikacija za vizualizaciju kompletnog procesa i upravljanje radom mlina. Nakon puštanja u rad urađena je obuka operatera.2011. godine izrađen je razvodni ormar...

Godina izvođenja: 2009-2012

Pšenični mlin „Žitoprodukt“

Izrađena su i puštena u rad dva kompletna sistema automatske kompenzacije reaktivne energije od 350 kVAr i 200 kVAr ...

Godina izvođenja: 2010

Mešaona stočne hrane "DEM", Kulpin

Automatizacija sistema za doziranje vode za kvašenje....

Godina izvođenja: 2010