Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Mlekare

Mlekara „Imlek“, Padinska Skela

2010-2011. godine:Revitalizacija mašine za punjenje „HAMBA“, migracija PLC sistema S5 na S7:Projektovanje, isporuka opreme i elektromontažni radovi na migraciji upravljačkog sistema Siemens S5 na upravljački sistem Siemens S7. Migracija postojećih PLC i HMI aplikativnih softvera (Siemens Step5 i Lauer) na PLC i HMI aplikativne softvere nove generacije (Siemens Step7 i WinCC Flex.).Automatizacija postrojenja za cirkulaciju ledene vode u rashladnom postrojenju:

Godina izvođenja: 2010 - 2011

Mlekara „Sirela“, Bački Maglić

Sistem za praćenje i regulaciju temperature pasterizacije:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana automatike. Izrada PLC (Unitronics) aplikativnog softvera.  ...

Godina izvođenja: 2012