Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Livnice

Peći za livenje aluminijuma, “Aluminij Mostar”

Softverski radovi na PLC kontrolerima peći za livenje aluminijuma, 9 peći, kao podizvođač za "Gas Tech":Dorada postojećih PLC(Siemens Step 7) i HMI(ProTool) aplikativnih softvera. Izmena načina upravljanja sa klapnama gorionika, optimizacija rada....

Godina izvođenja: 2013