Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Kogenerativna postrojenja

Kogenerativna postrojenja

Nadzor kogenerativnog i elektro-distributivnog sistema - Razvoj topologije mreže celokupnog sistema (Modbus RTU, Modbus TCP/IP, VPN pristup) - Isporuka PLC sistema "VIPA" 300S - Isporuka industrijskog rutera "eWON" - Umrežavanje svih uređaja i njihovo podešavanje - Izrada PLC softvera akviziciju podataka - Izrada aplikacije u softverskom okruženju "Zenon" za PC panel "Advantech" 12.1" ...

Godina izvođenja: 2013