Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Kogenerativna postrojenja

Sabirno postrojenje “NIS”, Kikinda

Kogenerativno postrojenje u Kikindi, kao podizvođač za "Energotehnika Južna Bačka":Izrada PLC (Siemens Step 7) i HMI (zenon) aplikativnog softvera za nadzor parametara kogenerativnih i elektrodistributivnih sistema za četiri postrojenja. Prosleđivanje parametara ka kontrolnom centru preko VPN komunikacije. ...

Godina izvođenja: 2013

Sabirno postrojenje "NIS", Boka

Kogenerativno postrojenje u Boki, kao podizvođač za "Energotehnika Južna Bačka":Izrada PLC (Siemens Step 7) i HMI (zenon) aplikativnog softvera za nadzor parametara kogenerativnih i elektrodistributivnih sistema za četiri postrojenja. Prosleđivanje parametara ka kontrolnom centru preko VPN komunikacije. ...

Godina izvođenja: 2013

Sabirno postrojenje "NIS", Turija

Kogenerativno postrojenje u Turiji, kao podizvođač za "Energotehnika Južna Bačka":Izrada PLC (Siemens Step 7) i HMI (zenon) aplikativnog softvera za nadzor parametara kogenerativnih i elektrodistributivnih sistema za četiri postrojenja. Prosleđivanje parametara ka kontrolnom centru preko VPN komunikacije. ...

Godina izvođenja: 2013

Sabirno postrojenje "NIS", Bradarac

Kogenerativno postrojenje u Bradarcu, kao podizvođač za "Energotehnika Južna Bačka":Izrada PLC (Siemens Step 7) i HMI (zenon) aplikativnog softvera za nadzor parametara kogenerativnih i elektrodistributivnih sistema za četiri postrojenja. Prosleđivanje parametara ka kontrolnom centru preko VPN komunikacije. ...

Godina izvođenja: 2013