Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Hemijska priprema vode

Fabrika fermentacionih proizvoda "Alltech Fermin"

Automatizacija postrojenja za hemijsku pripremu tehnološke vode (HPV):Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Izrada PLC (Siemens Step7), HMI (RedLion) i SCADA (Zenon) aplikativnih softvera.   ...

Godina izvođenja: 2010-2013.