Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Fabrike čarapa

"8. Mart", Subotica

Revitalizacija mašine br.1 za farbanje tekstila za proizvodnju čarapa:Projektovanje, isporuka opreme i elektromontažni radovi na migraciji postojećeg upravljačkog sistema na upravljački sistem VIPA S7. Migracija postojećih PLC i HMI aplikativnih softvera na PLC i HMI aplikativne softvere nove generacije (Siemens Step7 i WebOP).Revitalizacija mašine br.2 za farbanje tekstila za proizvodnju čarapa:Projektovanje, isporuka opreme i elektromontažni radovi na migraciji postojećeg upravljač...

Godina izvođenja: 2015-2016