Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Fabrika za proizvodnju tepiha

"Sintelon", Bačka Palanka

Godina izvođenja: 2016