Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Fabrika za proizvodnju čarapa

"8. Mart"

Godina izvođenja: 2015-2016