Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Doradni centri semena

Doradni Centar Semena „NS Seme“

Na osnovu zahteva investitora u programskom okruženju u „STEP7“ izrađen je PLC aplikativni softver, za četiri SIEMENS-ove kontrolerske jedinice koje  upravljaju kompletnim automatskim radom doradnog centra. Komunikacija između procesora je realizovana PROFINET protokolom. Implementirane su dve odvojene SCADA aplikacije sa detaljnom vizualizacijom procesa i potpunom kontrolom rada prijemnog i doradnog dela u centru. Nakon puštanja u rad operateri su dobili stručnu i detaljnu obuku.  ...

Godina izvođenja: 2012