Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Ciglane

Ciglana “Sloga”, Petrovaradin

Implementacija frekventnih regulatora za pogon četiri ventilatora:Projektovanje, izrada i isporuka elektroormana i implementacija frekventnih regulatora snage 2x15kW i 2x22kW za pogon elektromotora ventilatora....

Godina izvođenja: 2007