Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Asfaltne baze

Asfaltna baza “Put invest”, Bački Petrovac

Revitalizacija upravljačkog sistema i elektromotornog pogona asfaltne baze:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnog regulatora snage 90kW za pogon kolica. Izrada PLC(Unitronics) i SCADA aplikativnog softvera.Automatizacija sistema za otprašivanje filtera:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i ele...

Godina izvođenja: 2009 - 2011