Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Fabrika fermentacionih proizvoda "Alltech Fermin"

Automatizacija postrojenja za hemijsku pripremu tehnološke vode (HPV):Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Izrada PLC (Siemens Step7), HMI (RedLion) i SCADA (Zenon) aplikativnih softvera.   ...

Godina izvođenja: 2010-2013.

Peći za livenje aluminijuma, “Aluminij Mostar”

Softverski radovi na PLC kontrolerima peći za livenje aluminijuma, 9 peći, kao podizvođač za "Gas Tech":Dorada postojećih PLC(Siemens Step 7) i HMI(ProTool) aplikativnih softvera. Izmena načina upravljanja sa klapnama gorionika, optimizacija rada....

Godina izvođenja: 2013

Fabrika žičanih proizvoda, “Asco Vidak”

U fabrici žičanih proizvoda “Asco Vidak” uspešno su završena dva projekta. Prvi je bio rekonstrukcija automatike namotavalice i viklerice. Izrađen je izvođački projekat, a na osnovu njega i komandno -razvodni ormar sa ugrađenim frekventnim regulatorom snage 2,2 kW. Izvedeni su kompletni elektroinstalaterski na povezivanju elektromotornog pogona i opreme. Implementiran je MOELLER-ov PLC upravljački sistem sa razvijenim softverom. Nakon puštanja u rad, urađena je detaljna i stručna obuka operatera.Takođe,  urađena je i rekonstrukcija automatike pumpi rashladnog sistema. Urađen je izvođački projekat, izrađen komandno -razvodni ormar sa ugrađenim frekventnim ...

Godina izvođenja: 2007

Fabrika žičanih proizvoda, “Tehnometal”

U fabrici žičanih proizvoda, “Tehnometal” izvedeno je preseljenje kompletnog pogona za izvlačenje žice. Na osnovu detaljnog izvođačkog projekta urađeni su svi potrebni pripremni, demontažni  radovi, premeštanje komandno – razvodnih ormara i opreme, i montaža na novoj lokaciji. Urađena je provera ispravnosti opreme, testiranje ormara i uspešno puštanje u rad. ...

Godina izvođenja: 2007

Silos “Uljarice”

Silos za žitarice:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2013

Silos “MK Commerce”, Kikinda

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2013

Silos “GALAD”, Kikinda

Silos za žitarice:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP, Weintek) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2012,2015

Silos “ADA”, Ada

Silos za žitarice:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP, Weintek) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2012

Silos “RAVNICA”, Bajmok

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2012

Silos “ČURUŠKA POLJA”, Čurug

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(WinCC flexible) aplikativnih softvera.

Godina izvođenja: 2011

Silosi “AGROHEMIKA”, Bački Petrovac

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2007-2013

Silosi “AGROPLOD”, Gložan

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2008-2011

Silosi “RUDOLF”, Bački Petrovac

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera....

Godina izvođenja: 2011

Silosi “AGROCRNJA”, Srpska Crnja

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(ZView) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2010

Silosi “DEM”, Kulpin

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(ZView) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2010

Silosi “PANAGRA”, Kulpin

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2009-2010

Silosi “NAFTA”, Ravno selo

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Moeller) aplikativnog softvera.Kontrola procesa vrši se preko izrađene sinoptičke šeme. ...

Godina izvođenja: 2008

Silosi “ZLATNO ZRNO”, Gložan

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC aplikativnog softvera. ...

Godina izvođenja: 2007

Pšenični mlin “ŽITO BAČKA”

Na osnovu projektnog zadatka rekonstrukcije mlina izrađen je detaljan izvođački projekat kompletnog elektromotornog pogona i automatike sa 250 elektro-motornih jedinica. Urađeni su svi potrebni elektro instalacioni radovi, izrađeni su komandno – razvodni ormari i ugrađena kompletna senzorika u 12 silosa.   U programskom okruženju „STEP7“ za VIPA 300S PLC upravljački sistem izrađen je aplikativni softver. Sistem automatskog upravljanja obuhvata oko 1200 digitalnih ulaza i 400 digitalnih izlaza.  Implementi...

Godina izvođenja: 2011

Kukuruzni mlin –“DEM”, Kulpin

2009. godine izrađen je detaljan izvođački projekat kompletnog elektromotornog pogona i automatike mlina. Izrađeni su komandno-razvodni ormari sa ugrađenim frekventnim regulatorima, kao i ormari opšte potrošnje. Urađeni su svi potrebni elektro instalacioni radovi. Isporučen je upravljački sistem sa razvijenim aplikativnim softverom za PLC kontroler. HMI aplikacija na operativnom panelu omogućuje potpuno upravljanje i brzu dijagnostiku problema, dok je u kontrolnom centru implementirana SCADA aplikacija za vizualizaciju kompletnog procesa i upravljanje radom mlina. Nakon puštanja u rad urađena je obuka operatera.2011. godine izrađen je razvodni ormar...

Godina izvođenja: 2009-2012

Pšenični mlin „Žitoprodukt“

Izrađena su i puštena u rad dva kompletna sistema automatske kompenzacije reaktivne energije od 350 kVAr i 200 kVAr ...

Godina izvođenja: 2010

Doradni Centar Semena „NS Seme“

Na osnovu zahteva investitora u programskom okruženju u „STEP7“ izrađen je PLC aplikativni softver, za četiri SIEMENS-ove kontrolerske jedinice koje  upravljaju kompletnim automatskim radom doradnog centra. Komunikacija između procesora je realizovana PROFINET protokolom. Implementirane su dve odvojene SCADA aplikacije sa detaljnom vizualizacijom procesa i potpunom kontrolom rada prijemnog i doradnog dela u centru. Nakon puštanja u rad operateri su dobili stručnu i detaljnu obuku.  ...

Godina izvođenja: 2012

Sladara “Maltinex”

2010-2012. godine:Implementacija frekventnih regulatora u pogon elektromotora elevatora:Implementacija frekventnih regulatora za pogon elektromotora elevatora.Modifikacija PLC i HMI softvera komora za kvašenje i klijanje sirovine:Dorada 14 postojećih PLC (Siemens MicroWin) i HMI (ProTool) aplikativnih softvera, pogona klijališta. ...

Godina izvođenja: 2010-2012

Staklenik “Doline”, Gložan

Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike sledećih sistema. Izrada PLC i SCADA aplikativnih softvera.- Sistem za automatsku regulaciju CO2 u staklenicima.- Sistem za automatsko dogrevanje mezutnog rezervoara.

Godina izvođenja: 2008-2011

Voćnjak “Delta Agrar”, Čelarevo

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike sistema za doziranje prihrane u sistem navodnjavanja voćnjaka.Izrada PLC (Siemens Step7) i SCADA (WinCC flexible) aplikativnog softvera za lokalni nadzor i upravljanje sistemom. ...

Godina izvođenja: 2012

Asfaltna baza “Put invest”, Bački Petrovac

Revitalizacija upravljačkog sistema i elektromotornog pogona asfaltne baze:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnog regulatora snage 90kW za pogon kolica. Izrada PLC(Unitronics) i SCADA aplikativnog softvera.Automatizacija sistema za otprašivanje filtera:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i ele...

Godina izvođenja: 2009 - 2011

Ciglana “Sloga”, Petrovaradin

Implementacija frekventnih regulatora za pogon četiri ventilatora:Projektovanje, izrada i isporuka elektroormana i implementacija frekventnih regulatora snage 2x15kW i 2x22kW za pogon elektromotora ventilatora....

Godina izvođenja: 2007

Pivara “Carlsberg Srbija”, Čelarevo

Za našeg dugogodišnjeg  partnera pivaru “Carlsberg Srbija” iz Čelareva uspešno je završeno više različitih  projekata.2007-2016. godine:Relokacija proizvodne linije KEG:Projektovanje, kompletni elektromontažni radovi sa demontažom, relokacijom, rekonstrukcijom i montažom elektroormana elektromotornog pogona i automatike linije KEG. Izrada kablovskog razvoda, povezivanje opreme.

Godina izvođenja: 2007 - 2016

Mlekara „Imlek“, Padinska Skela

2010-2011. godine:Revitalizacija mašine za punjenje „HAMBA“, migracija PLC sistema S5 na S7:Projektovanje, isporuka opreme i elektromontažni radovi na migraciji upravljačkog sistema Siemens S5 na upravljački sistem Siemens S7. Migracija postojećih PLC i HMI aplikativnih softvera (Siemens Step5 i Lauer) na PLC i HMI aplikativne softvere nove generacije (Siemens Step7 i WinCC Flex.).Automatizacija postrojenja za cirkulaciju ledene vode u rashladnom postrojenju:

Godina izvođenja: 2010 - 2011

Mlekara „Sirela“, Bački Maglić

Sistem za praćenje i regulaciju temperature pasterizacije:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana automatike. Izrada PLC (Unitronics) aplikativnog softvera.  ...

Godina izvođenja: 2012

“Knjaz Miloš”, Aranđelovac

2013-2016. godine:Revitalizacija proizvodne linije PET3, migracija PLC sistema S5 na S7- Punjač boca- Transport paketa i boca-

Godina izvođenja: 2013-2016

Fabrika “Aroma”, Futog

Automatizacija doziranja pakerice za začine i etiketirke za flaše sirćeta:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i opreme automatike pakerice za začine i etiketirke za flaše sirćeta. Izrada PLC(Unitronics) aplikativnog softvera. ...

Godina izvođenja: 2010

Bunarske stanice “Almex”

Na osnovu zahteva investitora izrađen je izvođački projekat elektromotornog pogona i automatike 10 bunarskih stanica, i izrađeni su razvodni ormari sa ugrađenih deset softstartera „Schneider“ Altistart, snage po  18kW. Isporučen je kompletan  sistem kompenzacije reaktivne energije. Radom upravljaju PLC VIPA 300S 

Godina izvođenja: 2012

Bunarske stanice “Bulevar Evrope”

Na osnovu zahteva investitora izrađen je izvođački projekat elektromotornog pogona i automatike 2 bunarske stanice. Izrađeni su razvodni ormari sa ugrađenim frekventnim reglatorima snaga po 7,5kW. PLC softver je razvijen tako da se radom stanica upravlja na osnovu zadatog i ostvarenog pritiska, a HMI aplikacija obezbeđuje jednostavno praćenje i kontrolu rada stanica. Sistem je pušten u rad i operateri su obučeni za rad....

Godina izvođenja: 2012

Bunarske stanica “Bačko Dobro Polje”

Po detaljnom izvođačkom projektu izrađen je razvodni ormari sa ugrađenim frekventnim regulatorom snag 11kW. Izvedeni su svi potrebni elektroinstalacioni radovi. Upravljanje na osnovu zadatog pritiska je rešeno VIPA 300S PLC sistemom sa razvijenim odgovarajućim softverom. HMI aplikacija obezbeđuje jednostavno praćenje i kontrolu rada stanica. Sistem je pušten u rad, a operateri su obučeni za rad ...

Godina izvođenja: 2012

Aquapark “Petrolend”, Bački Petrovac

Radovi u Aquparku Petrolend su tekli u više faza.2011. godine je urađeno kompletno automatsko upravljanje bunarom tople vode sistema za vodosnabdevanje. Izrađen je razvodni ormar sa ugrađenim frekventnim regulatorom snage 37kW. VIPA 300S PLC sistem upravlja radom stanice na osnovu zadatog nivoa u tanku. Izvedeni su svi potrebni elektroinstalaterski radovi na povezivanju senzora i opreme. Ostvarena je i veza sa dve potisne pumpe snaga 15kW, vođene GRUNDFOS frekventnim regulatorima. Razvijena je i odgovarajuća HMI ap...

Godina izvođenja: 2011 - 2012

Bunarska stanica tehničke vode “Imlek”

Po zahtevu investitora izrađen je izvođački projekat, a na osnovu njega i razvodni ormar frekventnog pogona i automatike bunarske stanice sa ugrađenim SIEMENS Micromaster frekvntnim regulatorom snage 11kW. Automatskim radom stanice upravlja SIEMENS - ov ET200S PLC koji preko PROFIBUS/MPI protokola komunicira sa sistemom za hemijsku pripremu  vode. Postojeća SCADA aplikacija je dorađena, implementirani su svi novi parametri, a za kominikaciju sa kontrolnim sistemom je iskorišten DP/DP coupler. Sistem je parametrisan i uspešno puštenu rad....

Godina izvođenja: 2012

Bunarske stanice tehnološke i tehničke vode, “Calsberg”

Automatizacija bunarskog sistema pivare (tehnološki i tehnički bunari):Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike za 9 bunara.Izrada PLC (Siemens Step7) aplikativnog softvera za upravljanje radom bunara i izrada bežične komunikacije sa fabrikom vode....

Godina izvođenja: 2010

Bunarske stanice Čelarevo

Za potrebe bunarske stanice seoske vodovodne mreže u Čelarevu, izrađen je razvodni ormar frekventnog pogona i automatike sa ugrađena 4 regulatora snage 11kW. Razvijen je aplikativni softver za PLC sistem koji upravlja radom na osnovu zadatog pritiska. Realizovana je GPRS komunikacija za daljinski nadzor bunarskih stanica iz kontrolnog centra i podešeni su svi parametri MODBUS komunikacionog protokola. Izrađena je SCADA aplikacija za daljinski nadzor i vizualizaciju celog procesa. Svi parametri su podešeni i sistem je uspešno pušten u rad....

Godina izvođenja: 2009

Bunarske stanice Gložan

Za potrebe  2 bunarske stanice seoske vodovodne mreže u Gložanu, izrađen je razvodni ormar frekventnog pogona i automatike sa ugrađena 2 regulatora snaga 15kW. Razvijen je aplikativni softver za PLC sistem koji upravlja radom stanica na osnovu zadatog pritiska. Svi parametri su podešeni i sistem je uspešno pušten u rad a operateri su dobili detaljnii stručnu obuku....

Godina izvođenja: 2007

Bunarske stanice Maglić

Za potrebe  bunarske stanice seoske vodovodne mreže u Magliću, izrađen je razvodni ormar frekventnog pogona i automatike sa ugrađenim regulatorom snage 15kW. Razvijen je aplikativni softver za PLC sistem koji upravlja radom stanica na osnovu zadatog pritiska. Svi parametri su podešeni i sistem je uspešno pušten u rad a operateri su dobili detaljni i stručnu obuku....

Godina izvođenja: 2006

Bunarske stanice Kulpin

Za potrebe  bunarske stanice seoske vodovodne mreže u Kulpinu, izrađen je razvodni ormar frekventnog pogona i automatike sa ugrađenim regulatorom snage 11kW. Razvijen je aplikativni softver za PLC sistem koji upravlja radom stanica na osnovu zadatog pritiska. Svi parametri su podešeni i sistem je uspešno pušten u rad a operateri su dobili detaljni i stručnu obuku....

Godina izvođenja: 2006

Bunarske stanice Bački Petrovac

Za potrebe  bunarske stanice seoske vodovodne mreže u Bačkom Petrovcu, izrađen je razvodni ormar frekventnog pogona i automatike sa ugrađenim regulatorom snage 18kW. Razvijen je aplikativni softver za PLC sistem koji upravlja radom stanica na osnovu zadatog pritiska. Svi parametri su podešeni i sistem je uspešno pušten u rad a operateri su dobili detaljni i stručnu obuku....

Godina izvođenja: 2005

Prečistač otpadnih voda – POV, Novi Sad

Ugrađen je S7-300 komunikacioni modul CP343 za ethernet komunikaciju i dorađena hardverska komnikacija u softverskom oruženju STEP7. Izrađena je SCADA aplikacija kompletnog postrojenja prečistača otpadnih voda u softverskom okruženju WinCC Flexible sa VISUAL BASIC aplikacijom za generisanje mesečnih i dnevnih izveštaja....

Godina izvođenja: 2012

Prečistač otpadnih voda – POV, Bački Maglić

Prečistač otpadnih voda, Opština Bački Petrovac:Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike prečistača. Izrada PLC(Unitronics) i SCADA aplikativnog softvera....

Godina izvođenja: 2009

Pumpne stanice kanalizacione mreže, Bački Maglić

Pumpna stanica kanalizacije, Opština Bački Petrovac:Projektovanje, izrada, isporuka, i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike pumpne stanice. Izrada PLC(Unitronics) aplikativnog softvera za daljinski i lokalni nadzor i upravljanje radom sistema. Daljinska komunikacija sa dislociranom opremom preko GPRS rutera....

Godina izvođenja: 2009

Vakuum stanica kanalizacione mreže Bački Petrovac

Na osnovu zahteva investitora izrađen je izvođački projekat elektromotornog pogona i automatike vakuum stanice kanalizacione mreže.  Izrađeni su komadno - razvodni ormari sa ugrađena 2 frekventna regulatora snaga 18,5 kW i 3 softstartera snage 11kW. Radom stanice upravlja SIEMENS- ov S7-300PLC sistem sa razvijenim softverom. Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme. HMI aplikacija urađena u softverskom paketu WinCC Flexible omogućuje potpunu kontrolu procesa i podešavanje svih parametara....

Godina izvođenja: 2009

Prečistač otpadnih voda - POV Bački Petrovac

Prečistač otpadnih voda, Opština Bački Petrovac:Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike prečistača. Izrada PLC(Moeller) aplikativnog softvera....

Godina izvođenja: 2007

Pumpna stanica za vodosnabdevanje fabrike, Skrobara “Ipok”

Na osnovu zahteva investitora izrađen je izvođački projekat elektromotornog pogona i automatike pumpi za vodosnabdevanje. Izrađeni su razvodni ormari sa ugrađenim frekventnim regulatorom LSIS snage 11kW i dva softstartera SCHNEIDER Altistart, snaga po 15kW. Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme. Izrađen je apikativni softver za PLC sistem koji vodi ceo proces a komunikacija je ostvarena GPRS routerom, MODBUS protokolom. Sistem je testiran i uspešno pušten u rad....

Godina izvođenja: 2012

Pumpna stanica “CS Adorjan”, JVP Vode Vojvodine, Adorjan

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi.Izrada PLC (Unitronics) aplikativnog softvera za lokalni/daljinski nadzor i lokalno upravljanje pumpama. Daljinska komunikacija sa komandnim centrom preko GPRS rutera i izrada SCADA aplikacije. ...

Godina izvođenja: 2012

Stanica za dogrevanje i prepumpavanje vode, Aquapark “Petrolend”

Za obezbeđenje optimalnog automatskog upravljanja stanicom za dogrevanje i prepumpavanje vode  odabran je  VIPA 300S PLC sistem sa razvijenim softverom. Izrađena je detaljna HMI aplikacija za operativni panel. Sistem je testiran i uspešno pušten u rad....

Godina izvođenja: 2011

Pumpna stanica “CS Orom”, JVP Vode Vojvodine, Orom

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi.Izrada PLC (Unitronics) aplikativnog softvera za lokalni/daljinski nadzor i lokalno upravljanje pumpama. Daljinska komunikacija sa komandnim centrom preko GPRS rutera i izrada SCADA aplikacije. ...

Godina izvođenja: 2010

Pumpna stanica “CS Kula”, JVP Vode Vojvodine, Kula

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi, implementacija frekventnih regulatora 130kW i 315kW. Izrada PLC (Unitronics) aplikativnog softvera za lokalni/daljinski nadzor i lokalno upravljanje pumpama. Daljinska komunikacija sa komandnim centrom preko GPRS rutera i izrada SCADA aplikacije....

Godina izvođenja: 2009

Pumpna stanica “Kalište”

Izrađen je detaljan izvođački projekat implementacije PLC sistema u postojeću pumpnu stanicu za odvod podzemnih voda grada Novog Sada. Instalisana snaga stanice je 2x130kW. Izrađen je razvodni ormari automatike i izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme (senzori, vakuum kontaktori...). Izrađen je aplikativni softver za VIPA 300S PLC sistem koji vodi ceo proces i detaljna HMI aplikacija za operativni panel. Sistem je testiran i uspešno pušten u rad....

Godina izvođenja: 2012

Pumpna stanica “Radojevo”

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi.Izrada PLC (Siemens Step7) i HMI (WebOP) aplikativnog softvera za lokalni nadzor i upravljanje pumpama....

Godina izvođenja: 2013

Pumpna stanica “Krčedin”

Izrađen je detaljan izvođački projekat implementacije PLC sistema i novih softstartera u postojeću pumpnu stanicu vodosnabdevanja rezervoara zalivnog sistema poljoprivrednog dobra. Izrađen je razvodni ormar pogona i automatike sa ugrađena 2 softstartera DANFOSS MCD500 snage po 60kW. Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme. Za upravljanje automatskim procesom rada pumpi na osnovu zadatog nivoa u rezervoaru implementiran je  VIPA 300S PLC sistem sa razvijenim softverom. Izrađena je i detaljna HMI aplikacija za upravljački panel.  Sistem je testiran i uspešno pušten u rad. ...

Godina izvođenja: 2013

Pumpna stanica “Šelevrenac”

Izrađen je detaljan izvođački projekat implementacije PLC sistema i novih frekventnih regulatora u postojeću pumpnu stanicu vodosnabdevanja rezervoara zalivnog sistema poljoprivrednog dobra. Izrađen je razvodni ormar pogona i automatike sa ugrađena 3 frekventna regulatora snage po 37kW. Komunikacija PLC-a sa frekventnim regulatorima realizovana je MODBUS protokolom. Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme. Za upravljanje automatskim procesom rada pumpi na osnovu zadatog pritiska implementiran je  VIPA 300S PLC sistem sa razvijenim softverom. ENDRESS+HAUSER elektromagnetni merač protoka obezbeđuje precizno i stabilno merenje važno za upravljanje processom. Omogućena je i SMS...

Godina izvođenja: 2013

Pumpna stanica “Ravno selo”

Po zahtevu investitora izrađen je detaljan izvođački projekat implementacije PLC sistema i novih frekventnih regulatora u postojeću pumpnu stanicu vodosnabdevanja zalivnog sistema poljoprivrednog dobra. Izrađen je razvodni ormar pogona i automatike sa ugrađena 3 frekventna regulatora snage po 55kW. Komunikacija PLC-a sa frekventnim regulatorima realizovana je STX protokolom.Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme. Za upravljanje automatskim procesom rada pumpi na osnovu zadatog pritiska implementiran je  VIPA 300S PLC sistem sa razvijenim softverom. ENDRESS+HAUSER elektromagnetni merač protoka obezbeđuje precizno i stabilno merenje važno za upravljanje processom. Omogućena ...

Godina izvođenja: 2013

Pumpna stanica “Bačko Dobro Polje”

Po zahtevu investitora izrađen je detaljan izvođački projekat implementacije PLC sistema i novih frekventnih regulatora u postojeću pumpnu stanicu vodosnabdevanja zalivnog sistema poljoprivrednog dobra. Izrađen je razvodni ormar pogona i automatike sa ugrađenim 5 frekventnih regulatora snage po 160kW. Komunikacija PLC-a sa frekventnim regulatorima realizovana je STX protokolom. Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme. Za upravljanje automatskim procesom rada pumpi na osnovu zadatog pritiska implementiran je  VIPA 300S PLC sistem sa razvijenim softverom. ENDRESS+HAUSER elektromagnetni merač protoka obezbeđuje precizno i stabilno merenje važno za upravljanje processom. Omoguć...

Godina izvođenja: 2013

Pumpna stanica “Almex”, Temerin

Po zahtevu investitora izrađen je detaljan izvođački projekat elektromotornog pogona i automatike 2 bunarske stanice vodosnabdevanja zalivnog sistema poljoprivrednog dobra. Izrađen je razvodni ormar pogona i automatike sa ugrađenim frekventnih regulatorom snage po 15kW i softstarterom snage 15kW. Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme. Za upravljanje automatskim procesom rada pumpi na osnovu zadatog pritiska implementiran je  VIPA PLC sistem (300S i SLIO)  sa razvijenim aplikativnim softverom. Izrađena je i detaljna HMI aplikacija za upravljački panel.  Sistem je parametrisan  i uspešno pušten u rad....

Godina izvođenja: 2013

Pumpna stanica “PD 7. Jul”, Sirig

Po zahtevu investitora izrađen je detaljan izvođački projekat implementacije novih frekventnih regulatora u postojeću pumpnu stanicu vodosnabdevanja zalivnog sistema poljoprivrednog dobra. Ugrađena su 2 frekventna regulatora snage po 200kW. Sistem je parametrisan  i uspešno pušten u rad....

Godina izvođenja: 2012

Pumpna stanica “Jarkovac”, Jarkovac

Po zahtevu investitora izrađen je detaljan izvođački projekat implementacije PLC sistema i novih frekventnih regulatora u postojeću pumpnu stanicu vodosnabdevanja zalivnog sistema poljoprivrednog dobra. Izrađen je razvodni ormar pogona i automatike sa ugrađenim 3 frekventna regulatora SIEMENS Micromaster snage po 160kW. Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme. Za upravljanje automatskim procesom rada pumpi na osnovu zadatog pritiska implementiran je PLC sistem sa razvijenim softverom.  Sistem je parametrisan  i uspešno pušten u rad....

Godina izvođenja: 2013

Bunarske stanice “Almex”, Bavanište

Po zahtevu investitora izrađen je detaljan izvođački projekat elektromotornog pogona i automatike 5 bunarskih stanica vodosnabdevanja zalivnog sistema poljoprivrednog dobra. Izrađen je razvodni ormar pogona i automatike sa ugrađenih 5 softstartera SCHNEIDER Altistart snaga po 18kW. Realizovan je i kompletan sistem za kompenzaciju reaktivne energije 10kVAr. Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme. Za upravljanje automatskim procesom rada pumpi na osnovu zadatog pritiska implementiran je  VIPA PLC sistem (300S i SLIO)  sa razvijenim aplikativnim softverom. Izrađena je i detaljna HMI aplikacija za upravljački panel.  Sistem je parametrisan  i uspešno pušten u rad...

Godina izvođenja: 2012

Voćnjak “Delta Agrar”, pumpna stanica Čelarevo

2007. godine, na osnovu detaljnog izvođačkog projekta izrađen je razvodni ormar pogona i automatike pumpne stanice sa ugrađenih 4 frekventna regulatora snaga po 100kW. Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme. Za upravljanje automatskim procesom rada pumpi na osnovu zadatog pritiska implementiran je  MOELLER - ov PLC sistem  sa razvijenim aplikativnim softverom. Sistem je parametrisan  i uspešno pušten u rad.2010. godine izrađen je projekat nadogradnje postojeće pumpne stanice. Isporučeni su razvodni ormari sa ugrađenim frekventnim regulatorima snaga 30kWx2 i 75kWx2. Dorađen je postojeći PLC softver u...

Godina izvođenja: 2007 - 2010

Pumpna stanica “Planta”, Futog

Po zahtevu investitora izrađen je detaljan izvođački projekat implementacije PLC sistema i novih frekventnih regulatora u postojeće 3 pumpne stanice vodosnabdevanja zalivnog sistema poljoprivrednog dobra. Izrađen je razvodni ormar pogona i automatike sa ugrađenim frekventnih regulatora snage po 4x130kW i 2x40kW. Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme. Za upravljanje automatskim procesom rada pumpi na osnovu zadatog pritiska implementiran je PLC sistem sa razvijenim softverom. „Clamp On“  ultrazvučni merač protoka obezbeđuje precizno i stabilno merenje važno za upravljanje processom. Omogućena je i SMS dojava alarmnih stanja u  pumpnoj stanici. Realizovana je GPRS...

Godina izvođenja: 2008

Pumpna stanica “Mihajlovo”, Mihajlovo

Po zahtevu investitora izrađen je detaljan izvođački projekat implementacije PLC sistema i novih frekventnih regulatora u postojećoj pumpnoj stanici vodosnabdevanja zalivnog sistema poljoprivrednog dobra. Izrađen je razvodni ormar pogona i automatike sa ugrađenim frekventnih regulatora snage po 3x130kW. Izvedeni su svi elektroinstalaterski radovi na montaži i povezivanju opreme. Za upravljanje automatskim procesom rada pumpi na osnovu zadatog pritiska implementiran je PLC sistem sa razvijenim softverom. „Clamp On“  ultrazvučni merač protoka obezbeđuje precizno i stabilno merenje važno za upravljanje processom. Omogućena je i SMS dojava alarmnih stanja u  pumpnoj stanici. Realizovana je GPRS komunika...

Godina izvođenja: 2008

Sabirno postrojenje “NIS”, Kikinda

Kogenerativno postrojenje u Kikindi, kao podizvođač za "Energotehnika Južna Bačka":Izrada PLC (Siemens Step 7) i HMI (zenon) aplikativnog softvera za nadzor parametara kogenerativnih i elektrodistributivnih sistema za četiri postrojenja. Prosleđivanje parametara ka kontrolnom centru preko VPN komunikacije. ...

Godina izvođenja: 2013

Fabrika “BWC”, Ugrinovci

Montaža tehnološke linije za proizvodnju višeslojne folije:Elektromontažni radovi, montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike....

Godina izvođenja: 2012

Štamparija „Korsnas“, Bačka Palanka

Automatizacija linije za štampanje i premotavanje papira:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora snage 37kW. Izrada PLC(Moeller) aplikativnog softvera....

Godina izvođenja: 2007

Mešaona stočne hrane "DEM", Kulpin

Automatizacija sistema za doziranje vode za kvašenje....

Godina izvođenja: 2010

Pumpna stanica “CS Velebit”, JVP Vode Vojvodine, Velebit

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi.Izrada PLC (Unitronics) aplikativnog softvera za lokalni/daljinski nadzor i lokalno upravljanje pumpama. Daljinska komunikacija sa komandnim centrom preko GPRS rutera i izrada SCADA aplikacije. ...

Godina izvođenja: 2012

Pumpna stanica “CS Begeč”, JVP Vode Vojvodine, Begeč

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi. ...

Godina izvođenja: 2010

Pumpna stanica “CS Lipac”, JVP Vode Vojvodine, Jamena

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi.Izrada PLC (Siemens Step7), HMI (WebOP) i SCADA (zenon) aplikativnog softvera za daljinski i lokalni nadzor i upravljanje radom sistema. Daljinska komunikacija sa dislociranom opremom preko GPRS rutera. ...

Godina izvođenja: 2016

Pumpna stanica “CS Modran”, JVP Vode Vojvodine, Sremska Mitrovica

Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana automatike za upravljanje radom pumpi.Izrada PLC (Siemens Step7), HMI (WebOP) i SCADA (zenon) aplikativnog softvera za daljinski i lokalni nadzor i upravljanje radom sistema. Daljinska komunikacija sa dislociranom opremom preko GPRS rutera. ...

Godina izvođenja: 2016

Fabrika "Nectar", Bačka Palanka

Modifikacija PLC softvera sistema za doziranje azota na punjaču:Dorada postojećih PLC (Siemens MicroWin) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2016

Fabrika "Neoplanta", Novi Sad

Automatizacija kompletnog postrojenja amonijačnih kompresora za rashladu:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i  elektroormana elektromotornog pogona i automatike postrojenja. Izrada komunikacije sa kompresorima (Mycom). Izrada PLC (Siemens Step7) i SCADA (WinCC Flex.) aplikativnog softvera kompresora, separatora i kondenzatora. Optimizacija rada kompresora. ...

Godina izvođenja: 2015

Fabrika "Hellenic Coca-Cola", Zemun

Centralni SCADA sistema za nadzor proizvodnim linijama, 1. faza:Izrada SCADA (zenon) aplikativnog softvera za nadzor proizvodnom linijom. (izveštaji, arhive,KPI, ....) ...

Godina izvođenja: 2015

Fabrika "Jaffa", Crvenka

Revitalizacija transportnog sistema, migracija PLC sistema S5 na S7:Projektovanje, isporuka opreme i elektromontažni radovi na migraciji upravljačkog sistema Siemens S5 na upravljački sistem Siemens S7. Migracija postojećih PLC i HMI aplikativnih softvera (Siemens Step5 i Lauer) na PLC i HMI aplikativne softvere nove generacije (Siemens Step7 i WinCC Flex.).Automatizacija sistema za pripremu i distribuciju čokoladne mase:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike...

Godina izvođenja: 2016

Fabrika šećera "Crvenka", Crvenka

Softverski radovi na rezalici za repu:Izmena PLC (Siemens Step7) aplikativnog softvera. Izrada komunikacije sa novim frekventnim regulatorom. ...

Godina izvođenja: 2015

"FRIKOM", Padinska Skela

Automatizacija bunarske pumpe tehnološke i tehničke vode, kao podizvođač za "Hidrozavod DTD":  Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike bunara. ...

Godina izvođenja: 2015

IPOK Skrobara, Zrenjanin

Sistem za praćenje temperature u kacama kukuruza:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža elektroormana automatike. ...

Godina izvođenja: 2010

"8. Mart", Subotica

Revitalizacija mašine br.1 za farbanje tekstila za proizvodnju čarapa:Projektovanje, isporuka opreme i elektromontažni radovi na migraciji postojećeg upravljačkog sistema na upravljački sistem VIPA S7. Migracija postojećih PLC i HMI aplikativnih softvera na PLC i HMI aplikativne softvere nove generacije (Siemens Step7 i WebOP).Revitalizacija mašine br.2 za farbanje tekstila za proizvodnju čarapa:Projektovanje, isporuka opreme i elektromontažni radovi na migraciji postojećeg upravljač...

Godina izvođenja: 2015-2016

"Sintelon", Bačka Palanka

Sistem za merenje debljine tepiha i praćenje brzine namotavanja:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana automatike. Izrada PLC (Siemens Step 7) i HMI (WebOP) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2016

"Hemofarm", Šabac

Automatizacija postrojenja za pripremu, skladištenje i distribuciju dezinfekcionog sredstva:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Izrada PLC (Siemens Step 7) i HMI (WebOP) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2015

"Impuls-hemija", Novi Sad

Automatizacija postrojenja za pripremu, skladištenje i distribuciju aluminijum-sulfata:Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Izrada PLC (Siemens Step 7) i HMI (WebOP) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2016

Sabirno postrojenje "NIS", Boka

Kogenerativno postrojenje u Boki, kao podizvođač za "Energotehnika Južna Bačka":Izrada PLC (Siemens Step 7) i HMI (zenon) aplikativnog softvera za nadzor parametara kogenerativnih i elektrodistributivnih sistema za četiri postrojenja. Prosleđivanje parametara ka kontrolnom centru preko VPN komunikacije. ...

Godina izvođenja: 2013

Sabirno postrojenje "NIS", Turija

Kogenerativno postrojenje u Turiji, kao podizvođač za "Energotehnika Južna Bačka":Izrada PLC (Siemens Step 7) i HMI (zenon) aplikativnog softvera za nadzor parametara kogenerativnih i elektrodistributivnih sistema za četiri postrojenja. Prosleđivanje parametara ka kontrolnom centru preko VPN komunikacije. ...

Godina izvođenja: 2013

Sabirno postrojenje "NIS", Bradarac

Kogenerativno postrojenje u Bradarcu, kao podizvođač za "Energotehnika Južna Bačka":Izrada PLC (Siemens Step 7) i HMI (zenon) aplikativnog softvera za nadzor parametara kogenerativnih i elektrodistributivnih sistema za četiri postrojenja. Prosleđivanje parametara ka kontrolnom centru preko VPN komunikacije. ...

Godina izvođenja: 2013

"Agroplod", Gložan

Kotlarnica za staklenik "Agroplod":Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike dva kotla na pelet. Izrada PLC (Siemens Step 7) i HMI (WebOP) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2013

Kotlarnica za grad Leskovac

Kotlarnica za grad Leskovac, kao podizvođač za "Energotehnika Južna Bačka":Izrada PLC(Siemens Step 7) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera i izrada M-BUS komunikacije sa kalorimetrima. ...

Godina izvođenja: 2015

Kotlarnica za grad Novi Pazar

Kotlarnica za grad Novi Pazar, kao podizvođač za "Energotehnika Južna Bačka":Izrada PLC(Siemens Step 7) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera i izrada M-BUS komunikacije sa kalorimetrima. ...

Godina izvođenja: 2015

Prečistač otpadnih voda - POV, Opština Plandište

Prečistač otpadnih voda, Opština Plandište:Izrada PLC(TIA Portal V11), HMI(TIA Portal WinCC flexible) aplikativnog softvera za lokalni nadzor i upravljanje radom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. ...

Godina izvođenja: 2011

Prečistač otpadnih voda - POV, Kovilj

Prečistač otpadnih voda, Opština Novi Sad- Kovilj:Projektovanje, izrada, isporuka i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike prečistača. Izrada PLC(Omron), HMI(Schneider) i SCADA(Zenon) aplikativnog softvera za daljinski i lokalni nadzor i upravljanje radom sistema. Daljinska komunikacija sa dislociranom opremom preko GRPS rutera. ...

Godina izvođenja: 2015

Prečistač otpadnih voda - POV, Šabac

Prečistač otpadnih voda, Opština Šabac:Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) aplikativnog softvera za lokalni nadzor i upravljanje radom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. ...

Godina izvođenja: 2014

Pumpna stanica kanalizacije, Opština Bečej

Pumpna stanica kanalizacije, Opština Bečej:Projektovanje, izrada, isporuka, i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike pumpne stanice. Izrada PLC(Siemens Step 7) aplikativnog softvera za daljinski i lokalni nadzor i upravljanje radom sistema. Daljinska komunikacija sa dislociranom opremom preko GPRS rutera. ...

Godina izvođenja: 2015

Silos "NSS, Rumunija, Konstanca

Silos za žitarice, kao podizvođač "MinMetal"-u:Automatizacija, projektovanje, isporuka elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(Weintek) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera, kao i Teleservice. ...

Godina izvođenja: 2013-2014

Podno skladište "Planta", Futog

Podno skladište za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(Weintek) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2016

Silos "MK Commerce", Lukićevo

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(Weintek) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2016

Silos "MK Commerce", Kovačica

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(WebOP) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2012

Silos "Zlatno-Zrno", Bački Petrovac

Silos za žitarice:Automatizacija, projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža senzora i elektroormana elektromotornog pogona i automatike. Implementacija frekventnih regulatora i uređaja za meki pogon. Izrada PLC(Siemens Step 7), HMI(Weintek) i SCADA(Zenon) aplikativnih softvera. ...

Godina izvođenja: 2015