Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Optek

Optek-156-556.png

156-556

Konvertori iz serije 156 i 556 omogućuju kontinualno inline, real-time merenje i kontrolu koncentracije, promene boje i...

Optek-C4000-C8000.png

C4000-C8000

Napredni modularan dizajn omogucava precizno merenje i kontrolu sa više senzora. Program je jednostavan za konfiguri...

Optek-Dodaci.png

Dodaci

Kućišta, Software, Uredaji za kalibraciju......

Optek-Haze control.png

Haze control

Napredni modularan dizajn specijalno je konstruisan za visoko precizna merenja. Program je jednostavan za konfigurisa...

Optek-Telo senzora.png

Telo senzora

Modularni delovi, koji se kombinuju po zahtevu....