Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Bistabilni rele (BR)

Bistabilni rele (BR)

Proizvođač: URAM elektronika

 • Menja stanje izlaza svaki put pri prespajanju ulaza (stezaljke 4 i 6)
 • Izlazni rele ne menja stanje do sledećeg prespajanja ulaza
 • U kombinaciji sa tasterima (2 ili više) zamenjuje naizmeničnu instalacionu sklopku
 • Uređaj je ugrađen u standardno kućište dimenzija: 35x71x90 mm
 • Kućište od samogasive plastike
 • Stepen mehaničke zaštite: IP20
 • Montaža na standardnu DIN šinu 35mm (EN 50022)
 • Šema priključenja uređaja nalazi se odštampana na kućištu
 • Napon napajanja je 230V AC/50Hz ili 24 V AC/DC (na poseban zahtev mogući su i drugi naponi napajanja)
 • Sopstvena potrošnja: cca 2.5VA
 • Izlaz: relejni, 1 preklopni kontakt: Imax= 10A/250V AC, S= 500VA/ AC 15
 • Povezanost sa standardima:
  • EN 61010-1
  • EN 61000-6
  • EN 55014-1


Bistabilni rele (BR)

Dokumentacija