Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

SLIO

SLIO

Predstavljanjem potpuno novog dizajna I/O sistema koji se zove SLIO®, kompanija VIPA je ponovo postavila nove standarde u industriji automatizacije.
Primena ovog modularnog i izuzetno kompaktnog sistema omogućava jednostavniju i ekonomičniju realizaciju gotovo bilo kog projekta u oblasti automatizacije.
SLIO može da se kombinuje i koristi sa VIPA sistemima: 100V, 200V, 300S, 500S.
On predstavlja jedan od najefikasnijih i najmodernjih decentralizovanih I/O sistema na tržištu koji se odlikuje izuzetno kompaktnim dizajnom i funkcionalnošću.

Karakteristike

Kompaktan dizajn koji štedi prostor
• Idejno odvajanje instalacija od elektronike
• Ušteda prostora, tanak dizajn
• Inovativni stepeničasti terminal za ožičenje
• Jednostavno konfigurisanje po principu “dve komponente”

Koncept pametnog označavanja i dijagnostike
• Jasna dodela i čitljivost stanja kanala
• Jednostavna i vremenski nezahtevna montaža i održavanje
• Jasno i precizno označavanje kanala

Montaža i lakoća održavanja
• Mogućnost "trajnog povezivanja" omoguc´ava zamenu bez rastavljanja instalacija
• Pametni mehanizam po principu “slide and plug” za jednostavno rukovanje
• Elektronika je zaštic´ena od inverznog polariteta
• Kodiranje elektronskih modula sprečava nepravilno priključenje

Visoke performanse
• Brza backplane magistrala od 48MBit/s
• ETS (Edge Time Stamp) moduli omogućavaju detekciju brzih promena signala do nivoa ±1µs