Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

IBH - Hardware

S5 interface.png

S5 interface

Uređaji za povezivanje i programiranje Siemens S5 kontrolera....

S7 interface.png

S7 interface

Uređaji za povezivanje i programiranje Siemens S7 kontrolera....

OPC UA.png

OPC UA

OPC server u kućištu za konekciju i vizuelizaciju sa MES, ERP i SAP sistemima....